CITES – Er säkerhet

Every delivery of crocodile oil is done only after obtaining CITES permits and certificates.Varje leverans av krokodilolja fullgörs endast efter att den erhållit CITES tillstånd och certifikat.

CITES är en internationell konvention som kontrollerar handel (över gränser) av vilda djur och växter. Konventionen övervakar och reglerar konstant internationell handel. Målet är att tillåta endast hållbar handel, såsom att inte avlägsna mer av en population av vilda djur eller växter än vad den kan tåla. I Danmark är CITES underställd till Miljöministeriet.

För mera information se:

www.cites.dk

Stöd en god sak

Vill ni köpa Jewelnile All Day Skin Care? Vi erbjuder ingen rabatt men vi erbjuder möjligheten att donera 30 kr till en av organisationerna vi valt att understöda. Klicka på ett av alternativen och när ni gör ett inköp har vi redan överfört summan ni donerat till välgörenheten ni valt. Det blir helt enkelt inte bättre än det här!